Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

TIETOSUOJASELOSTE

  1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä: Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab, y-tunnus 2954407-9, kotipaikka Helsinki
  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Monica Valkonen, monica (at) jaanakuulamo.fi ja Jaana Ruuttila, jaana (at) jaanakuulamo.fi
  3. Rekisterin nimi: Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa koskeva henkilörekisteri.
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste: asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaiden ja Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä tietosuojalain mukainen henkilötietojen käsittely tilitoimiston liiketoimintaan liittyvissä asioissa.
  5. Rekisterin sisältö: yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sekä yhtiön verkkosivuilla käytettävät evästeet käyttökokemusten parantamiseksi. Evästeitä ei käytetä markkinointiin ei muuhunkaan tarkoitukseen - ainoastaan Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab:n sisäiseen käyttökokemusarviokäyttöön.
  6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen: tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
  7. Henkilötietojen säilytys ja suojaus: henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiiviseksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin salasanoin ja käyttöoikeuksin.
  8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, oikeus tiedon korjaamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, vaatia tietojen poistamista ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  9. Evästeet: Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab voi käyttää verkkosivuillaan evästeitä.
  10. Muutokset tietosuojakäytäntöön: Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Päivitetty 5.1.2020

Kirjoita tekstisi tähän...