Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab


Arvonlisäveron ajarajahuojennus 

Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajana liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty arvonlisäverollisten rekisteriin, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan.

Pienyrityksellä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Huojennukset voi saada kaikki arvonlisäverovelvooliset yritysmuodosta riippumatta.

Verovelvollisuuden alaraja on 10 000 euroa ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa.

(Lähde: vero.fi)

Alarajaa on korotettu 15.000 euroon. Korotettua 15 000 euron alarajaa sovelletaan 1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.  Alv-kantojen kertoimet

Arvonlisäverokannat ovat 10, 14 ja 24 prosenttia. Prosentteja käytetään laskettaessa hintoja verottomasta hinnasta verolliseen.

Veron osuuden saa laskettua hinnasta, joka sisältää arvonlisäveron kertoimien avulla seuraavasti:

 • 24 % > 19,35 %
 • 14 % > 12,28 %
 • 10 % > 9,09 %Arvonlisäverokannat

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisäverokannat nousivat Suomessa prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

24 % arvonlisävero

 •  yleinen verokanta

14 % arvonlisävero

 • elintarvikkeet 
 • ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut 
 • (ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka) 

 10 % arvonlisävero

 • henkilökuljetukset
 • kirjat
 • liikuntapalvelut
 • lääkkeet
 • majoituspalvelut 
 • elokuvanäytökset sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset 
 • vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit 

0 % arvonlisävero

 • arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus ja näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
 • jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
 • vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
 • muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.
Vapautus

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävän koulutuksen ja ammattikoulutuksen palvelut
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
 • arpajais- ja rahapelipalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut

(Lähde: Veronmaksajat)