Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Onlinevaraus

Varaa paikkasi ajoissa. Vahvistamme varauksesi sähköpostilla.

Oikea Paikka Otsikollesi

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit.

Ensimmäinen palvelu

Porro quisquam est qui dolorem ipsum

200€

Toinen palvelu

Et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem

400€

Kolmas palvelu

Ex ea commodi consequatur quis autem

600€

Oikea Paikka Otsikollesi

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut.

Kohde
Kohde
Kohde

Oikea Paikka Otsikollesi

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Etätyö ja vähennykset

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, työvälineistä ja tietoliikenneyhteydestä. Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa olet sopinut työnantajasi kanssa, että työskentelet ainakin osan työajastasi kotona tai muussa hankkimassasi työskentelytilassa.

Katson käyttö päättyy 31.8.2021

Ota Suomi.fi-valtuudet käyttöön heti. Katso-valtuusroolit eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi, joten valtuuksien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestaan.Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä.Kun annat valtuuden, tunnistaudut ensin Suomi.fihin omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineilläsi ja valitset, kenen valtuuksiin haluat siirtyä. Sen jälkeen valitset valtuutetun tai valtuutetut ja asiat, joita he voivat hoitaa. Valtuutus on voimassa määrittelemäsi ajan. Kun pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun valtuuttaja on vahvistanut valtuuden. 

Tilitoimistoltamme asiakas saa opastusta.

Luontoisedut 2021

Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/

Työhuonevähennys

Kun teet kotona etätyötä, voit vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työtilasta aiheutuneet todelliset kulut esimerkiksi kalusteista. Et siis voi vähentää niitä molempia veroilmoituksellasi.https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/työhuonevähennys/Alarajanhuojennus

Verohallinto on julkaissut 15.1.2021 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron alarajanhuojennus . Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty, koska arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräisiä rajoja korotettiin.

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon. Korotettua 15 000 euron alarajaa sovelletaan 1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Alarajahuojennuksen yläraja pysyi ennallaan 30 000 eurossa.Tässä tekstisi alkaa. 

Virtuaaliset pikkujoulut

Verohallinto tiedottaa, että työnantaja voi järjestää pikkujoulut ja muuta virkistystoimintaa verovapaasti myös virtuaalisesti. Työnantaja voi tarjota etäosallistujille verovapaasti ohjelman, ruuat ja juomat. Työnantaja voi järjestää ruokien ja juomien toimituksen kotiin tai työntekijä voi hakea työnantajan järjestämän ruoan ja juomat tietystä paikasta.

Etäosallistujille annetut ruoka- ja juomalahjakortit sen sijaan ovat työntekijälle veronalaista palkkaa.

Työnantaja voi lähettää etätyöntekijöille pienimuotoisia muistamisia, esimerkiksi joululahjan verovapaasti kotiin. Kotiin lähetetty joululahja on kuitenkin verovapaa vain, jos koko henkilökunta saa lahjan.

Verovapaiden lahjojen yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa vuodessa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti. Yksilöyty lahjakortti tarkoittaa tietyn palvelun tai esineen ostamista tietystä paikasta. Työntekijä voi myös valita lahjan työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista. Rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat ovat aina työntekijän palkkaa.

Jos työnantajan antamien lahjojen yhteenlaskettu arvo on yli 100 euroa, lahja on työntekijälle veronalainen etu. 

(Lähde: TaxFax)


Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020 

Verohallinnon OP:n tili poistuu käytöstä 30.11.2020. Tämän jälkeen Verohallinnon OP:n tilille ei kannata enää maksaa veroja. Verot tulee joulukuusta alkaen maksaa Verohallinnon Danske Bankin ja Nordean tileille.

Verohallinnon tilinumerot Danske Bankissa ja Nordeassa säilyvät ennallaan. Näille tileille voi maksaa veroja myös marraskuun jälkeen.

OP:n tilinumeron käytöstä poistuminen johtuu siitä, että Valtion maksuliikennepalveluiden sopimus OP:n kanssa päättyy 30.11.2020. Uudella sopimuskaudella Valtion maksuliikennepalveluiden toimittajiksi on valittu Danske Bank ja Nordea. 

(Lähde: Verohallinto)


Yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki tuli voimaan tänään 8.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti (He 35/2020).

Tukea on mahdollista hakea ja saada takautuvasti, jos edellytykset vain täyttyvät.
Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Edellytykset saada työmarkkinatukea

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen hakeminen

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, joka maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

(Lähde: TaxFax)


Työnantajan työeläkemaksua alennetaan väliaikaisesti

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 - 31.12.2020. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain (He 37/2020).

Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 - 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan. 

(Lähde: TaxFax)


Pienyritysten kehittämisavustus

Valtioneuvosto on lisännyt vanhaan asetukseen säännökset yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisestä koronavirusepidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa 3.4.-31.12.2020.

Avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen sekä kehittämistoimenpiteisiin. Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen voi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 10.000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 100.000 euroa.

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen myöntämä tuki. ELY-keskuksen myöntämä avustus koronavirusepidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa on suunnattu pienille yrityksille.

(Lähde: TaxFax)


Verkkolaskulaki 1.4.2020

Verkkolaskulaki tulee voimaan - siirry ajoissa verkkolaskutukseen.

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna. Sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei tässä tapauksessa enää kelpaa.

Verkkolaskulaki ei koske yrityksiä, joilla liikevaihto on alle 10 000 euroa.

Yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua sähköisessä muodossa - eli verkkolaskuna.

(Lähde: Valtiokonttori)Yritysten tulolähdejaon muutos ja tappioiden siirtyminen

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 1/2019), jossa esitetään muutettaviksi voimaantulosäännöksiä lainmuutosten osalta, joiden mukaan yhteisöjen verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sovelletaan kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaan maatalouden tuloon.

Hallitus esittää, että lakien voimaantuloa siirrettäisiin 1. päivästä heinäkuuta 2019 vuoden 2020 alkuun. Vahvistettujen lakien soveltamissäännöksiä ei muutettaisi. Lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tuloverolain mukaisten luovutustappioiden tai muun toiminnan perusteella syntyneiden tappioiden siirtymäsäännösten osalta vahvistetuissa laeissa on säädetty, että säännökset koskevat lain voimaan tullessa tai lain voimaantulopäivänä vähentämättä olevia tappioita. Tämä tarkoittaisi, että ajanjaksolla 1.7.2019 - 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla syntyneet tappiot eivät kuuluisi siirtymäsäännösten piiriin. Sanottua vaikutusta ei ollut tarkoitettu.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on varmistua siitä, että lakien voimaantulon yhteydessä ei jää väliaikaa, jonka aikana syntyneiden tuloverolaissa tarkoitettujen luovutustappioiden tai muun toiminnan tappioiden vähentäminen ei olisi mahdollista. tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. 

(Lähde: TaxFax)


Peruskorko

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.7.2020 alkaen. Peruskorko on ollut -0,25 % tammikuun alusta. 

(Lähde: TaxFax)


Arvonlisäveron alarajahuojennus

Verohallinto on julkaissut 1.1.2019 päivätyn ohjeen Arvonlisäveron alarajahuojennus. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa.

(Lähde: TaxFax)


TÄRKEÄ INFO vuodelle 2020

 Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 43,00 e 

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00 e 


Kilometrikorvaus

* 43 senttiä kilometriltä (korotus 3 s/km kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden)


 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,65 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 


 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,25 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,65 % 


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 1,34 % (v 2019 sotu-maksu 0,77 %) 

 (Lähde: Veronmaksajat)


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

  • palkat ja palkkiot
  • luontoisedut
  • pv-rahat
  • kilometrikorvaukset
  • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
  • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)